top of page

360°-feedback en -feedforward

Wegnemen van blinde vlekken door objectief onderzoek

360°-feedback en -feedforward voor directeur, manager of bestuurder

Je wilt voorkomen dat je achteraf pas door hebt dat je belangrijke signalen gemist hebt. Of dat je de ernst van de situatie niet goed hebt ingeschat. Daarom heb je besloten om systematisch, onafhankelijk en objectief informatie te (laten) vergaren bij diverse mensen uit jouw omgeving. Alle relevante stakeholders worden bevraagd, zowel binnen als buiten je organisatie.

Het verzamelen van dergelijke informatie levert het volgende op:

  • onafhankelijke en objectieve input voor de periodieke evaluatie van je functioneren in overleg met je directeur, commissarissen of toezichthouders

  • diepgaand inzicht in de effectiviteit en kenmerken van je functioneren

  • concrete suggesties en aanbevelingen voor je ontwikkeling

In vertrouwen en veiligheid

Dat dit een spannend proces kan zijn spreekt voor zich. Laat jezelf en je informanten daarom goed adviseren en begeleiden. Om het beoogde resultaat te bereiken is een zorgvuldig proces van groot belang. Vragen als "wie is de opdrachtgever?" en "wie en hoe communiceren we over dit traject?" komen daarbij aan de orde. Daarnaast is het belangrijk dat informanten zich uitgenodigd en vertrouwd voelen om feedback en ervaringen te delen.

Stappenplan

Een dergelijk 360°-feedback proces kent de volgende stappen:

  • Bepalen van het doel en de opzet van het traject, inclusief de vraag wie de opdrachtgever is.

  • Samenstellen van de lijst van informanten.

  • Benaderen van de informanten met de vraag of zij willen bijdragen.

  • Voeren van gestructureerde interviews door een onafhankelijk adviseur.

  • Analyseren en rapporteren van geanonimiseerde gegevens.

  • Bespreking van de resultaten met de directeur.

  • Evaluatie- en adviesgesprek tussen directeur, adviseur en Directie/RvC/RvT.

Desgewenst kunnen bij onderdelen van dit proces ook online instrumenten worden ingezet, al dan niet ter vervanging van de interviews.

Wanneer gekozen wordt voor een voortvarend aanpak heeft een dergelijk traject gemiddeld genomen een doorlooptijd van 4 tot 8 weken.

bottom of page