top of page

Coaching: individueel en als team

Samen in je spiegel kijken

Soms zie je het zelf wat minder scherp en heb je behoefte aan een extra paar ogen. We kijken met je mee, respectvol en waarderend, waar nodig ook kritisch en confronterend. En schromen niet om je te adviseren en mee te denken over oplossingen. Oefenen met een acteur kan ook, bijvoorbeeld in het programma Versneld Ontwikkelen.

Voorbeeldvragen

 • Hoe kan ik mijn managementtaken beter vervullen?

 • Hoe geef ik leiding aan een hybride organisatie?

 • Wat maakt dat ik me door tegenwerking altijd een beetje van de wijs laat brengen?

 • Ik heb een conflict met mijn directeur of bestuur, hoe krijg ik toch dingen voor elkaar?

 • Hoe vertaal ik onze strategie in realistische en werkbare plannen?

 • Werk en privé lopen nu wel erg door elkaar, hoe kan ik hier beter mee omgaan?

 • Hoe maak ik van de nieuwe afdeling een soepel lopend team?

Versneld Ontwikkelen

In een halve dag individueel trainen, je vaardigheden uitbreiden en

je effectiviteit vergroten. Snel rendement in een veilige setting.

Individuele coaching

Uiteraard starten we bij jouw vraag, jouw context en ontwikkeldoelstelling. Na een intensieve kennismaking doen we wat nodig is om jouw leerdoel te realiseren. We zitten niet vast aan een bepaalde methodiek of techniek, anders dan "het goede gesprek".

Teamcoaching

Voorbeeldvragen bij teamcoaching zijn:

 • Wij zijn een net gestart projectteam met een strakke deadline; hoe gaan wij succesvol samenwerken?

 • Binnen ons directieteam is sprake van spanning, kun je ons helpen dit op te lossen?

 • Op de afdeling heerst al langer een minder prettige sfeer, waar ligt dit aan?

 • We willen als team effectiever worden in het zelf managen van onze situatie; kun je ons daarbij helpen?

In onze aanpak voor teamcoaching is de vraag en context leidend. Een goede intake en kennismaking is daarom van groot belang. Meestal gaat het om versterking van de samenwerking en effectiviteit van een team door het zorgen voor een vergroot wederzijds inzicht, begrip en respect. Waar nodig wordt een lastige noot gekraakt. Meestal benutten we de kracht van inzicht-gevende instrumenten, gericht op diversiteit in stijlen en onderliggende drijfveren en oriëntaties.

"Reflectie en zelfmanagement als fundament voor groei en ontwikkeling."
bottom of page